• Algemene voorwaarden

 • 1. Begrippen

  LYC Lieneke’s Yoga Company. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63591928.
  Website De website van Lieneke’s Yoga Company, www.lienekesyogacompany.nl.
  Deelnemer/student Persoon, degene die een yogales, workshop, of online cursus volgt.
  Workshop/lange les/lesreeks Eenmalige workshop, meerdere workshops, lange les(sen), of lesreeks. Hierna allemaal onder één noemer, workshop.
  Asana Program Online yoga video cursus.
  Werkboek Opleidingsmateriaal  2. Algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online cursussen, werkboeken, lesreeksen, lange lessen en workshops. Door deelname aan een of meerdere van deze activiteiten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
  2. LYC kan ten alle tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website, is altijd de geldende versie.

   

  3. Betaling

  1. Alle (privé)lessen en workshops moeten betaald worden voorgaand aan het volgen van de lesreeks of workshop(s). LYC accepteert alleen betalingen via de website. Er kunnen geen betalingen achteraf worden overgemaakt.
  2. Het Asana Program en het werkboek worden online afgerekend. Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk.
  3. LYC heeft het recht om de prijzen aan te passen. 

  4. Aanmelding en annulering

  1. Aanmelding kan online via het aanmeldingsformulier.
  2. Pas na betaling wordt je inschrijving definitief. Na afronding ontvang je een bevestigingsmail.
  3. Inschrijving voor een workshop kan één maand voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
  4. Van 31 tot 7 dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn of haar inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van 25 euro administratiekosten.
  5. Wanneer de deelnemer zijn of haar inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Wel kan het inschrijfgeld verschoven worden naar een volgende workshop.
  6. Annulering van deelname kan alleen schriftelijk. Dit kan per email aan info@lienekesyogacompany.nl. Niet via social media.
  7. LYC heeft het recht om een geplande workshop of lange les te annuleren, ten gevolge van ziekte van een docent, overmacht, of onvoldoende deelnemers. In dit geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

  5. Aansprakelijkheid

  1. Het bijwonen van yogalessen, workshops, en deelname aan de online cursussen is volledig op eigen risico. LYC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel tijdens (online) lessen en workshops, noch voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.
  2. LYC zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch loopt een student altijd het risico van het oplopen van een blessure tijdens een yogales of workshop verzorgd door LYC. Door deel te nemen aan de lessen bij LYC, neemt de student zelf de verantwoordelijkheid voor dit risico en zal LYC daarvoor niet aansprakelijk stellen.
  3. Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft LYC de volgende richtlijnen:
   - Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg dan eerst een arts voor deelname aan de lessen.
   - Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan de desbetreffende docent voor aanvang van de les of workshop.
   - Volg de instructies van de docenten zo goed mogelijk op, en pas de houdingen zo nodig aan.
   - Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening.

  6. Persoonsgegevens

  1. LYC verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). LYC gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke mail, de whatsapp-groep, of de nieuwsbrief.
  2. LYC geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

   Zie ook de Privacy Verklaring

  7. Huisregels

  1. Studenten dienen zich te houden aan de volgende huisregels:
   - Een goede persoonlijke hygiene is een must.
   - Draag schone kleding, waarin je makkelijk kunt bewegen.
   - Probeer niet teveel te eten voor aanvang van een yogales, beoefen geen yoga op een volle maag.
   - Draag geen schoenen in de yogaruimte.
   - De matten behoren na gebruik schoon te worden gemaakt.
   - Obsceen gedrag, beledigende opmerkingen, of (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd.
  2. LYC heeft het recht om studenten te weigeren die deze huisregels niet naleven. Ook kan LYC het lidmaatschap van de betreffende student beëindigen zonder teruggave van de eventueel reeds betaalde gelden.