• Algemene voorwaarden

 • 1. Begrippen

  LYC Lieneke’s Yoga Company. Gevestigd in de Isabella Kazerne, Reutsedijk 2, Vught. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63591928.
  Website De website van Lieneke’s Yoga Company, www.lienekesyogacompany.nl.
  Deelnemer/student Persoon, degene die een (privé)les of workshop volgt bij de studio.
  Lidmaatschap/abonnement Het onbeperkte abonnement, uitgegeven door LYC.
  Strippenkaart 8-rittenkaart, 2 maanden geldig.
  Proefpakket 10-rittenkaart, 1 maand geldig, slechts éénmalig aan te schaffen.
  Losse les Een eenmalige les, los af te rekenen.
  Proefles Losse les voor gereduceerd tarief, alleen aan te schaffen door nieuwe studenten.
  Privéles Losse privéles, 60 minuten.


  2. Algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap/abonnement, de strippenkaart, losse lessen, proeflessen en proefpakket, privélessen, lange lessen en workshops bij LYC. Door deelname aan een of meerdere van deze activiteiten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
  2. LYC kan ten alle tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website, is altijd de geldende versie.

  3. Lidmaatschap/abonnement

  1. Lidmaatschap met het onbeperkte abonnement geeft de deelnemer recht op een onbeperkt aantal yogalessen tijdens de termijn van het lidmaatschap.
  2. Bij aanmelding geeft de deelnemer toestemming tot het afschrijven van het abonnementsgeld via automatische incasso.
  3. Het minimale lidmaatschap is twee aaneengesloten kalendermaanden. Na deze twee maanden, is het abonnement maandelijks opzegbaar.
  4. De ingangsdatum van het lidmaatschap kan verschillen; wanneer men halverwege de maand start betaalt men een extra 10 euro per week plus de eerste kalendermaand van het abonnement tijdens de eerste afschrijving.
  5. De einddatum van een abonnement is altijd de laatste dag van een kalendermaand.
  6. Het lidmaatschap gaat in wanneer de betaling van de student ontvangen is.

  4. Proefpakket 10 lessen

  1. Het LYC proefpakket geeft de student recht op 10 yogalessen.
  2. Het proefpakket is 1 maand, ofwel 30 dagen geldig vanaf de dag van aankoop. De 10 lessen moeten worden gevolgd binnen 1 maand na aankoop. Na deze maand vervalt dit recht.

  5. Strippenkaart

  1. De strippenkaart geeft de student recht op 8 yogalessen.
  2. De strippenkaart is 2 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. De 8 lessen moeten gevolgd worden binnen 2 maanden na aankoop.
  3. De strippenkaart wordt niet terugbetaald bij ziekte of afwezigheid door een andere reden.
  4. De strippenkaart is niet overdraagbaar naar andere personen. De strippenkaart kan ook niet gedeeld worden met anderen.
  5. Wanneer de geldigheidsdatum van de strippenkaart is verlopen, maar nog niet alle lessen gevolgd zijn, kan de student deze toch nog gebruiken wanneer er een nieuwe strippenkaart wordt aangeschaft met een nieuwe geldigheidsdatum. Deze nieuwe geldigheidsdatum zal dan gelden voor de nieuwe strippenkaart, en de overgebleven strippen van de verlopen kaart.

  6. Proefles

  1. De proefles is een kennismaking-les, geeft recht op 1 losse yogales, en kan alleen aangeschaft worden door nieuwe studenten.

  7. Losse les

  1. De losse les geeft recht op 1 losse yogales.

  8. Privéles

  1. De losse privéles geeft recht op 1 losse privéles van 60 min.
  2. Afzeggen op het laatste moment brengt kosten met zich mee: Wanneer de afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de geplande sessie toch in rekening gebracht.

  9. Betaling

  1. Alle (privé)lessen en workshops bij LYC moeten betaald worden voorgaand aan het volgen van de (privé)les of workshop. LYC accepteert betalingen via de website, en contanten in de studio. Er kunnen geen betalingen achteraf worden overgemaakt.
  2. De strippenkaart, het proefpakket, de privélessen, workshops, proefles, losse les, en lange les worden online betaald. Het abonnement wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven.
  3. De maandelijkse afschrijving van het lidmaatschap wordt gedaan rond de 30e dag van de maand, voor de volgende maand vooruit. Als dit bedrag niet kan worden geind, wordt er een toeslag van €25,- gerekend. Wanneer er niet betaald wordt, heeft LYC het recht om het lidmaatschap van de betreffende student op te heffen.
  4. LYC heeft het recht om de prijzen aan te passen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd via de nieuwsbrief, op de website, en door flyers in de studio.

  10. Aanmelding en annulering

  1. Aanmelding voor het onbeperkte lesabonnement, workshops en lange lessen kan online via aanmeldingsformulieren, of via email.
  2. Aanmelding voor privélessen kan alleen na contact te hebben opgenomen met LYC. Hierna kan online een privéles(pakket) worden aangeschaft.
  3. Pas na betaling wordt je inschrijving definitief. Na afronding ontvang je een bevestigingsmail.
  4. Inschrijving voor een workshop of lange les kan één maand voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
  5. Van 31 tot 7 dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn of haar inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van 25 euro administratiekosten.
  6. Wanneer de deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande workshop of lange les annuleert, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Wel kan het inschrijfgeld verschoven worden naar een volgende workshop of lange les.
  7. Annulering van deelname kan alleen schriftelijk. Dit kan per email aan info@lienekesyogacompany.nl.
  8. LYC heeft het recht om een geplande workshop of lange les te annuleren, ten gevolge van ziekte van een docent, overmacht, of onvoldoende deelnemers. In dit geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

  11. Opzegging van het lidmaatschap/abonnement

  1. Wanneer er sprake is van ernstige ziekte of blessure, of zwangerschap, kan het abonnement gepauzeerd worden voor een periode van minimaal 2, en maximaal 4 maanden. Hierna wordt het abonnement opgezegd, of hervat.
  2. Wanneer er sprake is van ernstige ziekte of blessure, of zwangerschap, kan het abonnement vervroegd worden opgezegd. Stuur hiervoor een email naar info@lienekesyogacompany.nl, met daarbij een doktersverklaring.
  3. Indien een student, na beeindiging van het lidmaatschap, opnieuw een abonnement wil afsluiten, zal een herinschrijvingstarief van 25 euro in rekening worden gebracht.

  12. Lesrooster

  1. Het huidige en geldende lesrooster is altijd terug te vinden op de website. LYC behoudt zich het recht voor om het lesrooster ten alle tijden te wijzigen. Wanneer mogelijk worden alle veranderingen aan het rooster tijdig aangekondigd, op de website, via de nieuwsbrief, of via flyers in de studio.
  2. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op terugbetaling van reeds betaalde strippenkaart of abonnement.
  3. LYC heeft het recht om lessen te annuleren, of een andere docent in te zetten, bij zieke of overmacht van een docent.
  4. LYC is gesloten op officiele feestdagen, en 2 weken gedurende de kerstvakantie. In de zomervakantie geldt er een zomerrooster.

  13. Aansprakelijkheid

  1. Het bijwonen van yogalessen, workshops, en privélessen is volledig op eigen risico. LYC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel tijdens lessen en workshops, noch voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.
  2. LYC zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch loopt een student altijd het risico van het oplopen van een blessure tijdens een yogales of workshop verzorgd door LYC. Door deel te nemen aan de lessen bij LYC, neemt de student zelf de verantwoordelijkheid voor dit risico en zal LYC daarvoor niet aansprakelijk stellen.
  3. Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft LYC de volgende richtlijnen:
   - Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg dan eerst een arts voor deelname aan de lessen.
   - Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan de desbetreffende docent voor aanvang van de les of workshop.
   - Volg de instructies van de docenten zo goed mogelijk op, en pas de houdingen zo nodig aan.
   - Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening.

  14. Persoonsgegevens

  1. LYC verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). LYC gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke mail, de whatsapp-groep, of de nieuwsbrief.
  2. LYC geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

   Zie ook de Privacy Verklaring

  15. Huisregels

  1. Studenten dienen zich te houden aan de volgende huisregels:
   - Een goede persoonlijke hygiene is een must.
   - Draag schone kleding, waarin je makkelijk kunt bewegen.
   - Probeer niet teveel te eten voor aanvang van een yogales, beoefen geen yoga op een volle maag.
   - Draag geen schoenen in de yogaruimte.
   - De matten behoren na gebruik schoon te worden gemaakt.
   - Obsceen gedrag, beledigende opmerkingen, of (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd.
  2. LYC heeft het recht om studenten te weigeren die deze huisregels niet naleven. Ook kan LYC het lidmaatschap van de betreffende student beeindigen zonder teruggave van de eventueel reeds betaalde gelden.