• Sanskriet is de taal van Yoga

 • Locah samastah sukhino bhavantu, 'Moge alle wezens overal vrij en gelukkig zijn' is een bekende Sanskriet mantra. Deze zin is een onderdeel van het slotgebed van de Ashtanga Yoga. 

  Locah = Universum, gebied, locatie
  Samastah = Alle levende wezens
  Sukhino = Geluk
  Bhav- = Staat van eenheid met het goddelijke / Vrij
  -antu = Letterlijk: Bewaker / beschermer. Vrij vertaald: 'Mag het zo zijn..'

  Als je gaat kijken naar de letterlijke betekenis van de woorden schuilt er veel meer achter de zin dan op het eerste oog lijkt. Sanskriet is een van de mooiste en rijkste talen ter wereld, en de moeite waard om te bestuderen!

  In deze blog zal ik de betekenis van de yoga houdingen behandelen, en de betekenis van het veelvoorkomende Namasté. Maar eerst, waarom gebruiken we de Sanskriet taal in de Yoga?

 • Sanskriet is de taal van Yoga

  Sanskriet is een van de oudste, of zelfs dé oudste bewaard gebleven taal ter wereld. De oudste vorm van Sanskriet is het Vedische Sanskriet (de taal van de oudste Vedische geschriften, de Rig Veda). Het ontstaan van deze taal wordt door moderne wetenschappers gedateerd rond 1500 voor Christus. Sanskriet was vervolgens bijna 1000 jaar lang een gesproken taal met een uitgebreide literatuur, grammatica en filosofie.

  Het woord Sankriet is samengesteld uit twee termen:

  Sam = geheel, samen
  Krta = gemaakt, voldaan

  Sanskriet betekent dus zoveel als ‘taal gebracht tot perfectie.’ Dit in tegenstelling tot de volkstalen van dat moment, de natuurlijke talen (prakrita).

  Sanskriet wordt ook wel de moeder van alle talen genoemd: Bijna alle talen die tegenwoordig gesproken worden in de Indo-Europese landen hebben hun oorsprong in Sanskriet. Sanskriet is bovendien ook de taal waarin alle belangrijke teksten van de yoga-filosofie geschreven zijn, zoals de Veda’s, Upanishaden en de Bhagavad Gita, de Yoga Sutra’s van Patanjali en de Hatha Yoga Pradipika. Sanskriet is de taal van yoga.

 • Spirituele betekenis van de Sanskriet taal

  In oude tijden was taal een spirituele aangelegenheid. Taal heeft de kracht van creatie in zich en taal was en is een manier om het leven te ontdekken. Met behulp van taal kon men het leven leren begrijpen, en het inzetten van taal door de Aryanen bij hun zoektocht naar de Waarheid heeft geresulteerd in een van de meest functionele en omschrijvende talen ter wereld: het Sanskriet.

  De Sanskriet grammatica was een poging om een gesproken taal te disciplineren en uit te leggen. Men probeerde de aard van de realiteit te ondekken door alle zintuiglijke indrukken zo precies mogelijk te omschrijven. ‘Jan loopt’ wordt, ‘een actie van lopen vindt plaats waarbij de agent Jan is.’ (NB: Agent betekent, degene die handelt). De oude Sanskriet geleerden probeerden zowel de realiteit als abstracte begrippen zo precies mogelijk te omschrijven, om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven.

  Al heel even hebben we het woord mantra laten vallen bij de spreuk Locah Samastah Sukhino Bhavantu in de introductie. In het Sanskriet is er een verbinding tussen de klank van het woord, en de betekenis van het woord. Mantra’s zijn krachtige woorden of spreuken, bestaande uit klanken, die afgesteld zijn op dat wat hun betekenis uitdrukt. Het gesproken woord gaat zo leven, en heeft een creatieve kracht in zich. Door het zingen of opzeggen van deze mantra zeg je dus niet alleen dat je graag wilt dat iedereen gelukkig en vrij is, de vibratie en klanken van de mantra sturen letterlijk positieve energie naar alle wezens in het universum!

 • De betekenis van de yoga houdingen

  sanskriet yoga houdingen

  Elke klassieke yogahouding heeft zijn of haar eigen Sanskriet naam. Sommige houdingen zijn letterlijke beschrijvingen van de beweging of vorm van het lichaam, zoals bijvoorbeeld parsva-kona-asana, zij-hoek-houding. Andere houdingen zijn vernoemd naar voorwerpen, Hala-asana, de ploeg, of naar wijzen: Hanumanasana, de houding van Hanuman. En weer andere houdingen hebben hun naam uit het dierenrijk: Mayura-asana, pauw-houding, of Supta Kurma-asana, liggende schildpad-houding.

  De Sanskriet namen hebben een direct verband met de ervaring die je kunt hebben in de houding, of het gevoel die de houding op kan roepen. Deze connectie gaat vaak verloren wanneer men de oorspronkelijke Sanskriet betekenis niet weet, zoals zal blijken uit het voorbeeld van Utkatasana.  

 • Utkatasana

  Stoelhouding is een goed voorbeeld van een Nederlandse naam die niets te maken heeft met de oorspronkelijke Sanskriet naam van de houding Utkatasana. Utkata betekent o.a. krachtig, groot, superieur, moeilijk, trots, hoog.. en Asana betekent natuurlijk houding. Nergens heeft het dus iets van het woord stoel in zich!

  Van buitenaf lijkt de houding als iemand die wil gaan zitten op een stoel (met de armen boven het hoofd uitgestrekt dan wel :), maar wanneer je zelf de houding doet voel je al snel dat de ontspanning van een stoel ver te zoeken is. Het is een erg lastige en krachtige houding, en dit geeft de Sanskriet naam mooi weer.

  Probeer Utkata eens een paar keer voor jezelf hardop te zeggen. Wat voor gevoel roepen de klanken op? Wordt je er rustig van of wordt er energie of kracht in je opgeroepen? Vergelijk dit eens met het Sanskriet woord Sukha. Zeg een paar keer achter elkaar Sukha Sukha Sukha.. Word je hier rustiger van? Het woord Sukha betekent gemakkelijk, geluk, comfortabel. Kun je dat voelen?

 • Yoga Werkboek: Namen van de Asana's

  Een ander belangrijke reden, naast nauwkeurigheid, voor het gebruiken van de Sanskriet namen, is duidelijkheid. Soms is het makkelijker om in de les de Nederlandse naam te gebruiken (zoals bijvoorbeeld bij de handstand, of de lage plank), maar wanneer je tien verschillende zittende vooroverbuigingen hebt, is het makkelijker om deze elk met hun naam aan te kunnen geven (vergeleken met: “die vooroverbuiging met een knie gebogen en de voet aan de buitenzijde van de heup”). Zoals we in de plantenwereld, of in de medische wereld, nog steeds de Latijnse namen gebruiken voor planten of lichaamsdelen en ziektebeelden, is ook in de yoga-wereld het gebruik van de Sanskriet namen verhelderend en duidelijk.

  Zou je zelf ook graag de Sanskriet namen van de houdingen gebruiken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Het Yoga Werkboek, Namen van de Asana's, biedt uitkomst! In dit werkboek kun je oefenen met de lastige Sanskriet namen van de yogahoudingen. 

 • Betekenis van Namasté

  betekenis van namaste

  We sluiten de blog af op dezelfde manier als dat ik mijn yogalessen afsluit: Namasté.

  Namasté hoor je tegenwoordig heel vaak, te pas en te onpas (Denk aan de quote 'Namastay in bed'). In de yoga traditie hoor je als uitleg van het woord wel eens ‘het goede in mij groet het goede in jou.’ Op de afbeelding hierboven/hiernaast worden er nog veel meer spirituele betekenissen aan opgehangen.

  Dit zijn hele mooie interpretaties, maar wat betekent Namasté nu echt? Laten we het letterlijk vertalen:

  Nama = Buigen
  Té = voor jou

  Namasté betekent dus ‘Ik buig voor jou.’